Kropt iech e Selfie mam Kropemann op der Eldoradio Halloween Party 2016

Eldoradio huet de Kropemann als Guest Star op seng Halloween-Party 2016 agelueden. Wien een Selfie mam Kropemann wöll, dierf also op kee Fall den 31. Oktober d’Eldo Halloween-Party a Clausen verpassen. Am Virfeld vun der Party huet de Kropemann sech schon Nuets a Clausen ronderem gedriwwen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *